EKO Forum LKB

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
Uczestnik
Rejestracja zakończona 18.11.2019 08:30
zakończona

Opis wydarzenia
Forum to doskonałe miejsce do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, poszukiwania rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii i paliw, a także funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia i żywności. Przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, świata nauki, przedsiębiorcy, oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych trendów, zagrożeń i wyzwań w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Zakres merytoryczny przedsięwzięcia skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i miejscem człowieka w środowisku:•          Zdrowe trendy w żywności;•          Człowiek a medycyna;•          Zarządzanie energią a ochrona środowiska;•          Czyste środowisko i czyste powietrze.
Wszelkie inicjatywy i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne i potrzebne zarówno w Polsce, jak i w naszym regionie. Wychodzimy z inicjatywą spotkania się podczas konferencji i przedyskutowania wyzwań jakie stoją przed lubelskimi przedsiębiorcami, samorządami.

Program wydarzenia:

8.30-9.00 Poranna Kawa
9.00-9.40 Otwarcie Konferencji
Wystąpienie patronów honorowych
Wystąpienia okolicznościowe

9.40-10.40 I PANEL
Panel Dyskusyjny: Zdrowe trendy w żywności. Aktualne osiągnięcia lubelskich firm i instytucji.
 • Kreowanie popytu na zdrową żywność
Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek
 • Żywność projektowana jako element diety osób aktywnych fizycznie
Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Mikroorganizmy w produkcji zdrowej żywności
Paulina Zajączkowska – Prezes, Greenland technologia em sp. z o. o.
 •  Propolis – źródło substancji prozdrowotnych
Dr Jerzy Peszke - Decont sp. z o. o.

10.40-11.10 Przerwa kawowa

11.10-12.10 II PANEL
Panel Dyskusyjny: Zarządzanie energią a ochrona środowiska.
 •  Termoutylizacja odpadów komunalnych
Tadeusz Rybak – Prezes Zarządu, Mostostal Puławy S. A.
 • Proekologiczna optymalizacja zużycia energii a komfortowe i bezpieczne użytkowanie obiektów
Piotr Hunek - Dyrektor ds. klientów kluczowych, Temm Sp. z o. o.
 •  Finansowanie inwestycji wspierających efektywność energetyczną przedsiębiorstw
Justyna Pęk - Dyrektor, Centrum Biznesowego w Lublinie, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Wpływ elektromobilności na jakość życia mieszkańców
Beata Jędrzejewska-Kozłowska - Dyrektor, Biuro Zarządzania Energią, Departament Inwestycji i Rozwoju Urząd Miasta Lublin

12.10-12.40 Przerwa Kawowa

12.40-13.40 III PANEL
Panel Dyskusyjny: Czyste środowisko i czyste powietrze. Aktualne dyrektywy unijne i wytyczne dla przedsiębiorstw.
 •  Implikacje dla przedsiębiorców wynikające z dyrektyw unijnych i prawa krajowego dotyczących ochrony środowiska”
Janusz Bodziacki - Dyrektor, Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Rola ciepła systemowego w redukcji szkodliwych emisji gazów
Marek Goluch – Prezes Zarządu, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Czyste wody - rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego
Agnieszka Szymula - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
 • Recykling plastiku, produkcja opakowań z papieru /folii BIO/ oraz z materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu a wpływ na ekosystem
Marcel Nowosielski - Prezes Zarządu, C2C Sp. z o.o.
 • Paliwa odnawialne stosowane w transporcie – ochrona klimatu.
Stanisław Jabłoński - Prezes Zarządu, Ekobenz Sp. z o. o.

14.00 Zakończenie konferencji
* Program może ulec zmianie

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
18.11.2019 08:30
Zakończenie:
18.11.2019 15:00

Ecotech Complex, ul. Głęboka 39, Lublin

Strona rejestracji:
https://eko-forum-lkb-tp2019-l.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Lubelski Klub Biznesu

sylwia.kus@lkb.lublin.pl

572341528

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl